WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl

N/5/04/18

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ GIŻYCKO
(Zakończone)Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa informatyzacja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Giżycku z dostawą sprzętu komputerowego.


                                                                                                Gizycko, dnia 19_07_2018r.

                                                           Do wszystkich stron
                                                           zainteresowanych przedmiotowym
                                                           postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

                                                               OGŁOSZENIE
Zamawiający zawiadamia wszystkie strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publiczneg o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Szczegóły w załączniku - Protokół z otwarcia ofert.

                                                                                         Kierownik Zamawiającego

                                                                                               (-)lek. Artur Radman

 

Ogłoszenie nr 569362-N-2018 z dnia 2018-06-08 r.
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Kompleksowa informatyzacja Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Pubicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku. 

 

 

Zamawiający na wniosek  wykonawcy zamieszcza plik edytowalny Załącznik nr 8.

Pliki do pobrania


- Ogloszenie o zamowieniu 08.06.2018.pdf

- SIWZ 08.06.2018.pdf

- Zalaczniki nr 1-6 do edycji.docx

- Zalacznik nr 7 - Wzor umowy.pdf

- Zalacznik nr 8 - Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.pdf

- Pytania i odpowiedzi do postepowania 15.06.2018.pdf

- szczegolowy opis przedmiotu zamowienia .odt
Załącznik nr 8 - plik edytowalny

- Protokol_z otwarcia_ofert.pdf

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf
(C) 2018 WSPL SPZOZ